Κυριακή απόγευμα και μόλις έχουμε γυρίσει από μια μεγάλη βόλτα με τα μικρά! Ο καιρός έχει ξεκινήσει να ψυχραίνει και …