Η Σαμ τα έχει με λάθος αγόρι, ξέρω , ξέρω… θα με ρωτήσεις τι σόι όνομα εστιατορίου είναι αυτό. Ε …