Καλό μήνα είπαμε; Δεν είπαμε! Καλό μήνα λοιπόν και σήμερα, αν και ο ήλιος λάμπει εγώ διάθεση για γκρίνια σήμερα! …